Geluk verhogen

Geluk verhogen 

Onderstaande oefening is een afgeleide van een onderzoek dat Martin Seligman en zijn collega’s van de Positive Psychology Centre aan de Universiteit van Pennsylvania (2005) deden naar interventies om geluk te verhogen .Deze interventies (punt 1 t/m 5) kun je nu zelf in de vorm van onderstaande oefening toepassen om te kijken of je jouw ‘geluksniveau’ ook kan verhogen. 

Oefening 

1. Schrijf een brief aan een persoon die je vertrouwt om dankbaarheid te tonen, en bespreek deze brief met de persoon waar het over gaat. 

2. Schrijf een week lang, iedere avond, drie dingen op die goed waren gedaan. Verklaar daarbij wat jij er zelf aan bijgedragen hebt. 

3. Schrijf een verhaal hoe je bent als je op je best bent. Belicht in het verhaal je sterke kanten. Herlees het verhaal een week lang dagelijks, daarna op de momenten dat je er behoefte aan hebt. 

4. Bepaal wat de sterke kanten van jezelf zijn. (Daarvoor kun je ook gebruik maken van de oefening ‘Krachten, passies, talenten en waarden’ onderdeel ‘3. Talenten’.) Maak een week lang, elke dag bewust gebruik van één of meer van je sterkte kanten, telkens weer op een nieuwe manier. 

5. Een week erna maak je een week lang vaker gebruik, dan gewoonlijk, van je sterke kanten/talenten. 

Weetje: Uit onderzoek van Martin Seligman is gebleken:  Punt 2 en 4 kunnen tot zes maanden later zorgen voor positieve veranderingen, en vermindering van depressieve symptomen; Punt 1 kan tot een maand later tot grote positieve veranderingen leiden; punt 3 en 5 gaven afzonderlijk slechts tijdelijke verbetering, toch zijn ze in combinatie met Interventie 1,2,4 effectiever; als de Interventies (punt 1 t/m 5) langer dan een week toegepast worden kan verbetering op lange termijn plaatsvinden. Bron:   T)  www.ppc.sas.upenn.edu ; 47)  Seligman, M.E.P. (2002). Authentic happiness: Using the new positive psychology to realize your potential fore lasting fulfillment. New York, NY: Free press;  48)  Seligman, M.E.P. (2009). Gelukkig zijn kun je leren. Utrecht: Spectrum; 4)   Bannink, F. (2009). Positieve Psychologie in de praktijk. Amsterdam: Hogrefe.