Cirkel van invloed vergroten

Reactief en proactief

Cirkel van invloed vergroten 

http://www.mentortijd.nl/wp-content/uploads/cirkel-van-invloed.jpg

Bij de cirkel van invloed gaat het erom dat er maar een paar dingen zijn waar je invloed op hebt; veel ligt namelijk in je cirkel van betrokkenheid. Het kan je een hoop frustratie opleveren wanneer je dingen wil veranderen die niet binnen je cirkel van invloed liggen; het is daarom erg waardevol om die cirkel zo goed mogelijk in beeld te brengen. De eerste en belangrijkste stap bij grip op je leven is je richten op dingen waar je invloed op hebt, en te accepteren wat je zelf niet kunt veranderen. Als je in een file staat, kun je je daar heel druk over maken, maar dat is zinloos, want het verkeer gaat toch niet sneller. Beter is het verlies van je kostbare tijd te nemen. En misschien te genieten van mooie muziek of een luisterboek? Het klinkt wat simplistisch. En als je op weg bent naar een belangrijke afspraak is het wel even slikken, maar het heeft geen zin je druk te maken over iets waar niets aan te doen valt. De stress die dit oplevert, is slecht voor je gezondheid. Richt je op dingen die je wel kunt beïnvloeden of veranderen, zoals je standpunten, je interpretaties van situaties of je eigen gedrag.  Als je bij jezelf begint, heeft dit ook invloed op je omgeving.   

Het kan zijn dat je je cirkel van invloed wil vergroten, dat betekent dat je zelf het initiatief moet nemen om  bijvoorbeeld andere ervaringen op te zoeken, nieuwe contacten aan te gaan, en je eigen gedrag en  overtuigingen dient te veranderen.  Door passief af te wachten en te reageren wat er op je af komt ( re- actief ) vergroot je je cirkel van invloed niet . Door actief te anticiperen op situaties en zelf initiatief te nemen vergroot je je cirkel van invloed. ( pro-actief) 

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcToVFPa157fcAulEwdj8ZYV4xvDrSPBFlW9aNx_-VbMsWoQFw3B

Bron / tekening: De cirkel van betrokkenheid, de cirkel van invloed door Steven Covey (2004) 

In de cirkel van betrokkenheid ligt alles waar je emotioneel betrokken bij bent: je werk, je inkomen, het weer, hoe je ouders je opgevoed hebben. Of verder van huis: het broeikaseffect, terrorisme en de politiek. Sommige mensen richten zich vooral hierop. Ze klagen over de wereld van vandaag, de toegenomen onveiligheid, de slechte bejegening van elkaar en ze voelen zich slachtoffer. Ze weten vaak heel goed hoe andere mensen het in hun ogen beter zouden kunnen doen. Deze mensen reageren vooral REACTIEF. 

Ertegenover staat een PROACTIEVE houding. Hierbij handelen mensen binnen hun cirkel van invloed. Zij focussen zich op dingen die zij zelf kunnen veranderen, vaak op kleine schaal en in hun directe omgeving. Het mooie is dat deze kleine schaal kan uitgroeien tot een grotere schaal: de cirkel van invloed kan vergeleken worden met een spier die door oefening wordt vergroot. Mensen met een proactieve houding inspireren vaak hun omgeving met oplossingen.

Oefening Je kunt reactief en proactief gedrag herkennen door te letten op je woordkeuze. Welke van de volgende uitspraken passen het best bij jou? 

Reactief Proactief ‘Ik kan niets meer’ ‘Ik kan het anders aanpakken’ ‘Zo ben ik nu eenmaal’ ‘Ik kies ervoor om….’ ‘Ik word helemaal gek van hem’ ‘Wat zijn mijn alternatieven?’ ‘Het is toch wat met…’ ‘Ik heb de keuze om…’ 

 35 

‘Had ik maar…’ ‘Ik zal…’ Bron:    8)   Bolier, L. & Haverman, M. & Walburg, J.A. (2010). Mental Fitness. Verbeter je mentale conditie. Amsterdam: Boom; 17)  Covey, S. R., (1989). The 7 Habits of Highly Effective People: Powerful Lessons in Personal Change. Oxfordshire: Baker &